ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας nickiupstairs.com και nickipanou.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com .

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα (το email σας και το όνομά σας) ζητούνται μόνο σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις διαθέσιμες φόρμες επικοινωνίας.

Σύνδεσμοι:

H ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies

Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησης για τους επισκέπτες τους. Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να δείτε ένα αρχείο που περιλαμβάνει τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com .

Μπλογκ

Ο επισκέπτης έχει δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να εγγραφεί στις ενημερώσεις του μπλογκ της ιστοσεελίδας nickiupstairs.com και nickipanou.com. Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε μέσα από κάθε καταχώριση του μπλογκ, είτε από το πεδίο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του μπλογκ, είτε από το ειδικό πεδίο που βρίσκεται στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας του nickiupstairs.com και nickipanou.com. Όταν ο επισκέπτης εγγράφεται, η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com συλλέγει αποκλειστικά την ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τον επισκέπτη, για το σκοπό της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων για νέες καταχωρίσεις στο μπλογκ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του επισκέπτη διατηρείται μέχρι τη διαγραφή του από τις ενημερώσεις. Η διαγραφή μπορεί να γίνει μέσα από οποιοδήποτε email έχει λάβει ο επισκέπτης, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Διαγραφή” ή με την αποστολή ενός email στη διεύθυνση info@nickiupstairs.com, με το αίτημα της διαγραφής από τη λίστα. 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

Η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Εαν επιθυμείτε να σας αποσταλεί μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com , παρακαλούμε εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο τη διεύθυνση email σας.

[wpgdprc_access_request_form]

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα nickiupstairs.com και nickipanou.com , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση επικοινωνίας μαζί σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο επισκέπτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.