Εκτυπώσεις μέσω του Saatchi Art

Χαίρετε! Μια γρήγορη σημείωση για να σας ενημερώσω ότι πλέον οι εκτυπώσεις των έργων μου είναι διαθέσιμες μέσω της online art gallery Saatchi Art. Όλες οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες ως υπογεγραμμένα και αριθμημένα αντίτυπα περιορισμένης έκδοσης, εκτυπωμένες σε χαρτί fine art μουσειακής ποιότητας, με 1εκ. λευκό περιθώριο.

 

http://www.saatchiart.com/nickiupstairs

saatchi